Havirho Aantekenstrook Dutch Registration Labels Holländische Rekozetel R-Zettel Havirho

      Overzicht van de Nederlandse Aantekenstrook          

Disclaimer Nederlands:

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar: de eigenaar van de website www.havirho.eu
- gebruik(en): alle denkbare handelingen.
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website.
- de content: alle in de website aanwezige inhoud.
- email: info@havirho.eu
2. Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk (email) aan ons te worden verzocht.

Disclaimer English:

1. This disclaimer applies to:
- owner: the owner of the website www.havirho.eu
- use (s): all possible actions.
- you: the user (visitor) of the site.
- the content: all the website content.
- email: info@havirho.eu
2. The following applies to the website you are currently viewing. By viewing this website, you agree to this disclaimer.
3. The content has been made by the owner with the utmost care, yet, the owner assumes no liability for any
inaccuracies to the content.
4. The owner is not responsible for content linked to this website or other websites referred to.
5. Unauthorized or improper use of the content or parts infringe intellectual property rights
6. For approval for the use of the displayed content or parts of it at publicly accessible locations should be requested first to us by email.